iulie 09, 2008

SFINTELE TAINE, IERURGIILE SI RUGÃCIUNILE - UN AJUTOR PRETIOS ÎN TERAPEUTICA MEDICÃLÃ

SFINTELE TAINE, IERURGIILE SI RUGÃCIUNILE -
UN AJUTOR PRETIOS ÎN TERAPEUTICA MEDICÃLÃ
IMPLICATIILE LOR ÎN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A COPILULUI BOLNAV, CU REFERIRE SI LA COPIII PROVENITI DIN FAMILIILE AFECTATE DE DEPENDENTA DE ALCOOL, DROGURI
SI MEDICAMENTE SAU DE FLAGELUL VIOLENTEI ÎN FAMILIE
Autorii :
- Dr. Micul Nicolae Sorin, medic specialist MG, Satu Mare
- Preot Serafim Valeriu Adam, Ieromonah la Sfântul Schit CRASNA, Jud. Prahova
- Dr. Micul Viorica, medic primar MG, Satu Mare

Colaboratorii :
- Teolog Anisia Elena stefan, Alba Iulia
- Preot Tolescu Ioan, Protopopiatul Satu Mare
- Pereot Donca Gheorghe, Protopopiatul Satu Mare
- Preot Feher Vasile, Protopopiatul Satu Mare

Referentii :

- Preot Prof.Univ. Dr. Ioan I. Ica, Decanul Facultãtii de Teologie Ortodoxã Cluj-Napoca
- Prof.Univ.Dr. Paula Grigorescu Sido, seful Clinicii Pediatrie I Cluj-Napoca
Motto:
"Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc ?"
Andre Malraux
Cuvintele marelui scriitor francez constituie, dupã pãrerea noastrã, un îndemn la reflectie pentru teologi, filozofi, dar si pentru medicii sfârsitului de secol XX. Sfânta Scripturã ne spune cã trupul omului este lãcasul Duhului Sfânt si Sfântul Apostol Iacov ne îndeamnã : "Este cineva bolnav între voi ? Sã cheme preotii bisericii si sã se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. si rugãciunea credintei va mântui pe cel bolnav si Domnul îl va ridica, si de va fi fãcut pãcate, se vor ierta lui." Iacov (5, 14-15). Arhimandritul Cleopa Ilie în lucrarea "Despre credinta ortodoxã" ne spune, ca teolog, cã doctorii sunt si ei buni pentru bolile trupesti "cãci si pe ei i-a hãrãzit Domnul" (Întelepciunea lui Sirah 28.12). Profesorul Petre Brânzei în lucrarea "Itinerar psihiatric" ne aduce în atentie conceptul Bio-Psiho-Social dinamic si totodatã unitar al scolii de la Socola. Textul este dezvoltat pe linia sa traditionalã determinist-stiintificã si umanitarã. Regretatul profesor Aurel Chisu, ilustru reprezentant al scolii de medicinã clujene, în cursul de pediatrie al Clinicii Pediatrie I Cluj-Napoca face referiri foarte interesante în legãturã cu efectul pozitiv al psihoterapiei în echilibrarea psihicului copilului bolnav si mamei, fapt ce ar grãbi vindecarea copilului oferindu-i un mediu familial favorabil recuperãrii stãrii de sãnãtate.
Reflectând la cele expuse mai sus, am ajuns în final la concluzia cã se pote încerca o abordare pluridisciplinarã a cazului beneficiind de actiunea sinergicã a asistentei spirituale crestine coroboratã cu asistenta medicalã pediatricã si psihiatricã, îndeosebi prin psihoterapie.
Detaliind putin lucrurile, putem sugera cã o completare a conceptului Bio-Psiho-Social cu termenul spiritual poate fi luatã în considerare.
În consecintã, emitem ipoteza cã terapeutica medicalã clasicã poate fi completatã cu psihoterapia, dar si cu asistenta religioasã prin intermediul "sfintelor taine, ierurgilor si rugãciunilor". De exemplu, "taina sfântului maslu, apa sfintitã si rugãciunile la vreme de boalã". Suntem convinsi cã prin aceastã abordare respectãm întru totul principiul hipocratic "Primum non nocere". Credem, de asemenea, cã acest tip de abordare poate avea un efect favorabil asupra pacientilor care provin din familiile afectate de dependenta fatã de alcool, droguri si medicamente, de flagelul violentei sau de diverse alte probleme de naturã socialã (somaj, sãrãcie, divort, concubinaj, etc.)
Încurajator este faptul cã în lucrarea "Meditatie la Medicina Biblicã" a dr-ului Pavel Chirilã si preotului Mihai Valica sunt relatate o serie de efecte benefice ale acestui tip de abordare medical-crestinã a cazului obtinute în cadrul Spitalului Asociatiei Filantropice Christiana din Bucuresti.
Prin aceastã expunere încercãm sã dovedim cã abordarea medical-crestinã poate fi realizatã cu succes si în asistenta medicalã primarã, în special pediatricã, desfãsuratã la nivelul Dispensarului Urban nr. 13 Pediatrie Satu-Mare de cãtre dr. Micul Nicolae Sorin; al cabinetului medical privat de pediatrie Minerva din Satu Mare de cãtre dr. Micul Viorica, cu sprijinul colegial al doamnei prof. Univ. Dr. Paula Grigorescu Sido, seful Clinicii Pediatrie I Cluj-Napoca. Mentionãm cã am beneficiat de ajutorul crestinesc al preacucernicului preot prof. univ. Dr. Ioan I. Ica, decan al facultãtii de teologie Cluj-Napoca si al preotilor Serafim Valeriu Adam, Trolescu Ioan, Donca Gheorghe, Feher Vasile. Multumim totodatã pentru colaborare teologului Anisia Elena stefan din Alba Iulia.
Lucrarea nu îsi propune depistarea unor "Vindecãri miraculoase" consecutive unor rugãciuni cu caracter special sau interventiei supranaturale, divine prin "slujbe" deosebite sau prin atingerea de "moaste de sfinti ori icoane cu daruri sfintitoare". De asemenea ea nu are ca obiectiv prioritar realizarea unor studii statistice efectuate pe loturi mari de bolnavi (peste 120) si loturi martor reprezentative din punct de vedere statistic. Deocamdatã încercãm numai o sensibilizare a colegilor medici de ambulator în legãturã cu posibilitatea existentei unor efecte benefice reale din punct de vedere terapeutic prin acest tip de abordare medical-crestinã a cazului, în spetã a copilului bolnav si familiei sale, cu referire în special la mamã. Totodatã, dorim sã încercãm o selectie a bolilor care s-ar preta mai bine la acest tip de abordare, cum ar fi : bolile cronice invalidante, bolile psiho-somatice, afectiunile psihomotorii, bolile ereditare sau congenitale, bolile cu prognostic infaust.
Avem în vedere ca prin aceastã manierã sã protejãm bolnavul care, atunci când constatã cã efectele terapeutice ale medicinii stiintifice sunt modeste sau chiar lipsesc, sã nu facã apel el, sau apartinãtorii, la procedee de vindecare nestiintifice care le-ar putea pune viata în pericol : magie, ocultism, spiritism, medicina asa-zis "alternativã", neverificatã de forurile competente, sau de influenta unor experiente "terapeutice" spirituale cum ar fi : Tantra Yoga, Meditatia Zen, Meditatia Transcedentalã, sufism, teozofie si antropozofie, etc.
În opozitie cu aceste "practici spirituale" asistenta religioasã a Bisericii Ortodoxe Române asupra bolnavului efectuatã prin "Sfintele Taine" (Botezul, Mirungerea, Spovedania, Împãrtãsania, Maslul), "Sfânta Liturghie", "ierurgiile si rugãciunile pentru felurite neputinte si boli" si-au demonstrat în timp efectul benefic si absenta efectelor secundare negative. Timp de aproape 2000 de ani conlucrarea dintre preotul ortodox si medic în interesul vindecãrii bolnavului a fost o adevãratã binefacere pentru nenumãrati suferinzi. Acest fapt ne-a determinat sã încercãm o revigorare în acest plan si sã încercãm sã punem în practicã împreunã o lucrare medical-crestinã.
Studiul are în practicã, deocamdatã, un numãr de patru pacienti.

- Cazul nr. 1 : A.R., 1 an si 3 luni, bãiat, cu diagnosticul : 1-Arsurã a membrului superior stâng cu cicatrici retractile; 2-Spasm al hohotului de plâns; 3-Crize afective.

- Cazul nr. 2 : O.R., 1 an si 5 luni, fetitã, cu diagnosticul : 1-Luxatie congenitalã de sold; 2-Faringo-amigdalitã cronicã cu hipertrofie amigdalianã dreaptã.

- Cazul nr. 3 : C.S., 5 ani, bãiat, cu diagnosticul : 1-Convulsii febrile; 2-Faringitã cronicã; 3-Vegetatii adenoide.

- Cazul nr. 4 : C.M., 10 ani, fetitã, cu diagnosticul : 1-Epilepsie focalã; 2-Spasmofilie.

Acesti pacienti au fost în observatie si tratament la noi în perioada lunii ian. 1997, iar acolo unde este necesar observatia si tratamentul continuã si în prezent. Am colaborat cu serviciile de specialitate din Policlinica Municipalã nr. 1 si Spitalul Judetean Satu Mare, oferind acestor copii toatã asistenta medicalã posibilã la nivel local. S-a efectuat însã, în plus, o anamnezã succintã a vietii morale si spirituale a copilului si familiei lui, iar unde au fost depistati factori nocivi din punct de vedere moral-crestin (familia nu are preot duhovnic, nu participã sau participã sporadic la "Sfânta Liturghie", nu se spovedeste periodic, nu se împãrtãseste), sau existã în cadrul familiei persoane care consumã frecvent alcool sau au reactii violente s-a sugerat posibilitatea solicitãrii concomitente a ajutorului spiritual al preotului paroh. În toate cele patru cazuri s-au efectuat ierurgii si rugãciuni, iar la un caz si Sfântul Maslu, atât pentru copiii bolnavi cât si pentru mame. În cadrul acestei asistente medical-crestine atât medicul cât si preotul si-au desfãsurat activitatea specificã eliminându-se posibilitatea influentãrii psihice sau sufletesti a bolnavului sau membrilor familiei într-o directie sau alta, de o manierã incorectã din punct de vedere medical sau religios.
În toate cele patru cazuri aflate în observatie rezultatele au fost încurajatoare. S-a observat o crestere a gradului de confort "psihic" în mediul familial respectiv, fapt care a avut o influentã generalã pozitivã asupra copilului. A sporit, de asemenea, într-o oarecare mãsurã, gradul de solidaritate a membrilor familiilor respective în a înfrunta curajos boala.
S-au obtinut rezultate favorabile si în sporirea gradului de apropiere a familiei fatã de Bisericã în calitatea ei de "Institutie divino-umanã"(n.a.). Din punct de vedere medical nu se poate afirma cã au fost obtinute "rezultate spectaculoase" în procesul de vindecare rapidã a bolii prin disparitia semnelor clinice de boalã sau prin examinãri paraclinice. Mentionãm, în context, cã acest studiu nu si-a propus mãsurarea prin metode medical-stiintifice a "influentei harului divin", gradului de credintã sau de "milostivire a Bunului Dumnezeu" cãtre oamenii bolnavi. Din punctul nostru de vedere acesti factori spirituali nu pot fi mãsurati prin metode stiintifice, ci pot fi numai perceputi sufleteste în cadrul trãirii crestine.
Modesta noastrã lucrare doreste însã a îndemna la reflectie si activitate medical-crestinã ca posibilitate de ajutorare a celor suferinzi.

Niciun comentariu: