aprilie 26, 2010

Manastirea Sfinta Treime - Parepa " Prezentare Trinitas Tv"


Manastirea Sfinta Treime - Parepa " Prezentare Trinitas Tv"

- Scurt Istoric - Mănăstirea “Sfânta Treime”-Parepa se află situată la marginea satului Parepa- Ruşani,comuna Colceag,judeţul Prahova. Este o zonă în care de-a lungul mult încercatei istorii a poporului nostru a curs belşug de sânge omenesc în luptele duse pentru păstrarea fiinţei acestui neam. În timp,în conştiinţa credincioşilor de aici a apărut ideea ridicării unei mănăstiri închinate atât eroilor din primul război mondial,cât şi tuturor celor ce s-au jertfit pentru ţară,a căror amintire se pierde în negura vremurilor. Lucrările de construcţie au început în anul 1941,dar izbucnirea celui de-al II-lea război mondial a făcut ca zidul să se înalţe doar până la ferestre.Din nou împrejurimile au fost brăzdate de tranşee şi ţarinile sătenilor semănate cu osemintele celor căzuţi în lupte. În anul 1946 a reînceput zidirea bisericii,dar de data aceasta regimul comunist nou instaurat va face să se oprească orice lucrare. După 1990 credincioşi din întreg judeţul Prahova,dar şi din ţară vor contribui prin donaţiile lor la ridicarea monumentalei biserici a cărei construire,în stadiul pe care îl vedem astăzi, s-a încheiat în vara anului 2001. În anul 2002 prin hotărârea permanenţei Consiliului Eparhial a fost înfiinţat Schitul Parepa, ca aşezământ monahal de călugăriţe,de sine stătător,iar un an mai târziu,acesta a dobândit statutul de mănăstire cu hramul “Sfânta Treime”,mănăstirea aparţinând canonic şi administrativ de Arhiepiscopia Bucureştilor,stareţă fiind monahia Epraxia Neacşu cu metania din Sfânta Mănăstire Ghighiu. Mănăstire Parepa se înalţă la marginea Bărăganului, acolo unde dealurile Subcarpatice se pierd în Câmpia Română. Ea se află amplasată în imediata vecinătate a şoselei Urziceni –Ploieşti(DN 1A) Căi de acces: 1) Bucureşti –Urziceni;la stânga indicator spre Ploieşti;la 30 km pe şosea vă întâmpină o troiţă ridicată în cinstea Sfintei Treimi. 2) Bucureşti-Ploieşti-Buzău;la Albeşti-Paleologu la dreapta indicator spre Constanţa;de aici sunt 10 km până la aceeaşi troiţă. Alte rute:Buzău-Mizil prin Inoteşti. Distanţele faţă de oraşele apropiate:Mizil-17 km;Ploieşti-28 km;Urziceni-30km Buzău-52 km;Bucureşti-80 km. În prezent mănăstirea are în dotare biserica mare cu hramul “Sfânta Treime” şi Izvorul Tămăduirii,paraclisul “Sfântul Nectarie”,o casă folosită ca locuinţă pentru personalul monahal şi o gospodărie anexă. Mănăstirea nu are încă un corp de chilii adecvat pentru obşte,deşi există proiectul respectiv:corpuri de chilii de o parte şi de alta a clopotniţei care va marca intrarea în mănăstire. Lucrările la paraclis se află în stadiul final,acesta urmând să fie sfinţit. În biserica mare a fost montat iconostasul la sfârşitul anului 2006.Atât biserica, dar şi catapeteasma sunt încă nepictate;de asemenea trebuie mobilată biserica;dar toate acestea,ca şi zidirea corpului de chilii şi a clopotniţei sunt lucrări de mare amploare pentru derularea cărora fondurile actuale ale mănăstirii sunt insuficiente, acestea putând acoperi doar întreţinerea şi buna funcţionare a dotărilor deja existente. Mănăstirea funcţionează după principiile vieţii de obşte,accentul punându-se pe săvârşirea şi participarea zilnică la ciclul celor 7 Laude,la care se adaugă Sfânta Liturghie. În prezent obştea numără nouă vieţuitoare,stareţă fiind monahia Evghenia Dima,iar preot duhovnic ieromonahul Agaton Bălan. Participarea la slujbe,lucrările de auto-gospodărire care să asigure bunul mers al aşezământului,studiul şi rugăciunea particulară sunt componentele care definesc viaţa monahală a obştii noastre.

La începutul anilor 1940 în zonă a apărut ceea ce a fost cunoscut mai târziu sub numele de „fenomenul de la Parepa- Fecioara Maria Petre”. Deşi în Permanenţa Consiliului Eparhial din şedinţa din 06 iunie 1956 în timpul păstoririi vrednicului de pomenire Preafericitul Patriarh Justinian a fost caracterizat acest fenomen drept o „falsă teofanie”, totuşi pietismul popular al credincioşilor din zonă, dornic de „semne şi minuni” şi de rezolvări rapide la problemele cotidiene ale vieţii, fără implicare şi jertfă duhovnicească a transmis până în zilele noastre „credinţa” în „sfinţenia” Mariei Petre care s-a autointitulat „Fecioara de la Parepa”.Au fost momente când s-au făcut presiuni asupra noastră pentru a ne capta în acest curent pietist. Considerând că la baza acestor lucruri stă în primul rând lipsa de cunoaştere a credinţei ortodoxe şi neparticiparea efectivă la viaţa liturgică şi ascetică a Bisericii, am căutat să umplem aceste goluri prin îndrumarea credincioşilor cu care am venit în contact atât în discuţiile personale pe care maica stareţă sau părintele le-au avut cu dânşii, cât şi în cuvintele de învăţătură rostite de părintele duhovnic în cadrul slujbelor din biserică.Totodată am avut cateheze şi in cadrul obştii noastre pentru a lămuri şi personalului monahal posibilele neînţelegeri ce ar fi putut apărea legate de persoana Mariei Petre şi de practicile necanonice pe care aceasta le cultivase (deschiderea cărţii, colaborarea cu vraci din zonă ş.a.). De aceea nu este bine să nu încurajaţi acest fenomen ca ceva autentic, deoarece a fost o falsă teofanie în perioada interbelică alături de fenomenele de la Vladimireşti,Maglavit ,etc... Din punct de vedere biblic, patristic, canonic şi dogmatic ceea ce s-a întîmplat în acea perioadă nu este decît o înşelare. Aceasta o confirmă şi practicile promovate de numita Petre Maria intitulată fals "Fecioara de la Parepa", lucru ce a creat multe confuzii, Fecioară cu adevărat fiind doar Maica Domnului. Pe Dumnezeu Tatăl nimeni nu l-a văzut vreodată; Dumnezeu ni se arată prin Întrupare la plinirea vremii prin nasterea din Fecioara Maria de la Duhul Sfânt, iar Acesta este Iisus Hristos Cel Slăvit în Sf.Treime alături de Tatăl şi de Duhul Sfânt. Noi, Mănăstirea „Sf.Treime” -Parepa căutăm să ţinem rânduiala monahală, liturgică şi canonică a Sf.Părinţi, fără curente şi improvizaţii periculoase şi străine de ortodoxie. Cel mai important lucru şi cea mai mare minune care se poate face cu fiecare dintre noi este să vădem starea de păcătoşenie în care suntem şi astfel prin dreapta credinţă să ieşim din ignoranţă şi prin pocăinţă să primim adevărata vindecare de la Domnul nostru Iisus Hristos şi nu de la pseudoprooroci şi pseudohristoşi.

Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze!

http://manastireaparepa.protoieriaurlati.ro/

http://www.youtube.com/watch?v=ckHk2fHzcBY

http://www.youtube.com/watch?v=r3gxtwg0yGo

http://www.youtube.com/watch?v=YDFECb5U2lc&feature=relatedScurt Istoric Mănăstirea Sfânta Treime -Parepa

- Scurt Istoric -Mănăstirea “Sfânta Treime”-Parepa se află situată la marginea satului Parepa- Ruşani,comuna Colceag,judeţul Prahova. Este o zonă în care de-a lungul mult încercatei istorii a poporului nostru a curs belşug de sânge omenesc în luptele duse pentru păstrarea fiinţei acestui neam. În timp,în conştiinţa credincioşilor de aici a apărut ideea ridicării unei mănăstiri închinate atât eroilor din primul război mondial,cât şi tuturor celor ce s-au jertfit pentru ţară,a căror amintire se pierde în negura vremurilor. Lucrările de construcţie au început în anul 1941,dar izbucnirea celui de-al II-lea război mondial a făcut ca zidul să se înalţe doar până la ferestre.Din nou împrejurimile au fost brăzdate de tranşee şi ţarinile sătenilor semănate cu osemintele celor căzuţi în lupte.În anul 1946 a reînceput zidirea bisericii,dar de data aceasta regimul comunist nou instaurat va face să se oprească orice lucrare. După 1990 credincioşi din întreg judeţul Prahova,dar şi din ţară vor contribui prin donaţiile lor la ridicarea monumentalei biserici a cărei construire,în stadiul pe care îl vedem astăzi, s-a încheiat în vara anului 2001. În anul 2002 prin hotărârea permanenţei Consiliului Eparhial a fost înfiinţat Schitul Parepa, ca aşezământ monahal de călugăriţe,de sine stătător,iar un an mai târziu,acesta a dobândit statutul de mănăstire cu hramul “Sfânta Treime”,mănăstirea aparţinând canonic şi administrativ de Arhiepiscopia Bucureştilor,stareţă fiind monahia Epraxia Neacşu cu metania din Sfânta Mănăstire Ghighiu. Mănăstire Parepa se înalţă la marginea Bărăganului, acolo unde dealurile Subcarpatice se pierd în Câmpia Română. Ea se află amplasată în imediata vecinătate a şoselei Urziceni –Ploieşti(DN 1A) Căi de acces: 1) Bucureşti –Urziceni;la stânga indicator spre Ploieşti;la 30 km pe şosea vă întâmpină o troiţă ridicată în cinstea Sfintei Treimi. 2) Bucureşti-Ploieşti-Buzău;la Albeşti-Paleologu la dreapta indicator spre Constanţa;de aici sunt 10 km până la aceeaşi troiţă. Alte rute:Buzău-Mizil prin Inoteşti. Distanţele faţă de oraşele apropiate:Mizil-17 km;Ploieşti-28 km;Urziceni-30km Buzău-52 km;Bucureşti-80 km. În prezent mănăstirea are în dotare biserica mare cu hramul “Sfânta Treime” şi Izvorul Tămăduirii,paraclisul “Sfântul Nectarie”,o casă folosită ca locuinţă pentru personalul monahal şi o gospodărie anexă. Mănăstirea nu are încă un corp de chilii adecvat pentru obşte,deşi există proiectul respectiv:corpuri de chilii de o parte şi de alta a clopotniţei care va marca intrarea în mănăstire. Lucrările la paraclis se află în stadiul final,acesta urmând să fie sfinţit. În biserica mare a fost montat iconostasul la sfârşitul anului 2006.Atât biserica, dar şi catapeteasma sunt încă nepictate;de asemenea trebuie mobilată biserica;dar toate acestea,ca şi zidirea corpului de chilii şi a clopotniţei sunt lucrări de mare amploare pentru derularea cărora fondurile actuale ale mănăstirii sunt insuficiente, acestea putând acoperi doar întreţinerea şi buna funcţionare a dotărilor deja existente. Mănăstirea funcţionează după principiile vieţii de obşte,accentul punându-se pe săvârşirea şi participarea zilnică la ciclul celor 7 Laude,la care se adaugă Sfânta Liturghie. În prezent obştea numără nouă vieţuitoare,stareţă fiind monahia Evghenia Dima,iar preot duhovnic ieromonahul Agaton Bălan. Participarea la slujbe,lucrările de auto-gospodărire care să asigure bunul mers al aşezământului,studiul şi rugăciunea particulară sunt componentele care definesc viaţa monahală a obştii noastre.

http://manastireaparepa.protoieriaurlati.ro/

http://www.youtube.com/watch?v=ckHk2fHzcBY http://www.youtube.com/watch?v=r3gxtwg0yGo http://www.youtube.com/watch?v=YDFECb5U2lc&feature=related


Permanenţa Consiliului Eparhial din şedinţa din 06 iunie 1956 dn timpul păstoririi vrednicului de pomenire Preafericitul Patriarh Justinian în care fenomen de la Parepa ("Fecioara Parepa") caracterizat drept o „falsă teofanie”

La începutul anilor 1940 în zonă a apărut ceea ce a fost cunoscut mai târziu sub numele de „fenomenul de la Parepa- Fecioara Maria Petre”. Deşi în Permanenţa Consiliului Eparhial din şedinţa din 06 iunie 1956 în timpul păstoririi vrednicului de pomenire Preafericitul Patriarh Justinian a fost caracterizat acest fenomen drept o „falsă teofanie”, totuşi pietismul popular al credincioşilor din zonă, dornic de „semne şi minuni” şi de rezolvări rapide la problemele cotidiene ale vieţii, fără implicare şi jertfă duhovnicească a transmis până în zilele noastre „credinţa” în „sfinţenia” Mariei Petre care s-a autointitulat „Fecioara de la Parepa”.Au fost momente când s-au făcut presiuni asupra noastră pentru a ne capta în acest curent pietist. Considerând că la baza acestor lucruri stă în primul rând lipsa de cunoaştere a credinţei ortodoxe şi neparticiparea efectivă la viaţa liturgică şi ascetică a Bisericii, am căutat să umplem aceste goluri prin îndrumarea credincioşilor cu care am venit în contact atât în discuţiile personale pe care maica stareţă sau părintele le-au avut cu dânşii, cât şi în cuvintele de învăţătură rostite de părintele duhovnic în cadrul slujbelor din biserică.Totodată am avut cateheze şi in cadrul obştii noastre pentru a lămuri şi personalului monahal posibilele neînţelegeri ce ar fi putut apărea legate de persoana Mariei Petre şi de practicile necanonice pe care aceasta le cultivase (deschiderea cărţii, colaborarea cu vraci din zonă ş.a.). De aceea nu este bine să încurajăm acest fenomen ca ceva autentic, deoarece a fost o falsă teofanie în perioada interbelică alături de fenomenele de la Vladimireşti,Maglavit ,etc... Din punct de vedere biblic, patristic, canonic şi dogmatic ceea ce s-a întîmplat în acea perioadă nu este decît o înşelare. Aceasta o confirmă şi practicile promovate de numita Petre Maria intitulată fals "Fecioara de la Parepa", lucru ce a creat multe confuzii, Fecioară cu adevărat fiind doar Maica Domnului. Pe Dumnezeu Tatăl nimeni nu l-a văzut vreodată; Dumnezeu ni se arată prin Întrupare la plinirea vremii prin nasterea din Fecioara Maria de la Duhul Sfânt, iar Acesta este Iisus Hristos Cel Slăvit în Sf.Treime alături de Tatăl şi de Duhul Sfânt. Noi, Mănăstirea „Sf.Treime” -Parepa căutăm să ţinem rânduiala monahală, liturgică şi canonică a Sf.Părinţi, fără curente şi improvizaţii periculoase şi străine de ortodoxie. Cel mai important lucru şi cea mai mare minune care se poate face cu fiecare dintre noi este să vădem starea de păcătoşenie în care suntem şi astfel prin dreapta credinţă să ieşim din ignoranţă şi prin pocăinţă să primim adevărata vindecare de la Domnul nostru Iisus Hristos şi nu de la pseudoprooroci şi pseudohristoşi.

Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze!

http://manastireaparepa.protoieriaurlati.ro/

http://www.youtube.com/watch?v=ckHk2fHzcBY

http://www.youtube.com/watch?v=r3gxtwg0yGo

http://www.youtube.com/watch?v=YDFECb5U2lc&feature=related

http://manastirea-sf-treime-parepa.blogspot.com/