februarie 21, 2012

Manastirea Sf.Treime-Parepa Prezent şi Trecut in imagini


Mănăstirea Sfânta Treime Parepa

Daca vreti sa ne ajutati la finalizarea lucrarilor de la Manastirea noastra ( pictura interior, amenajarea spatiului din jurul bisericii, mobilier-strani, obiecte bisericesti etc), in doua moduri puteti face aceasta:
1. In fiecare an, Statul redirectioneaza 2% din impozitul retinut fiecarui contribuabil in anul precedent ,catre o organizatie non-profit sau unitate de cult, in functie de optiunea respectivului contribuabil.
Daca vreti sa contribuiti la finalizarea lucrarilor de la Manastirea Sf.Treime-Parepa, fara sa va coste totusi nimic, completati formularul 230, pe care il puteti descarca aici:http://doilasuta.ro/continut/documente/formular230.pdf

Completati, Denumire entitate nonprofit/unitate de cult Mănăstirea: Sfânta Treime, Parepa,Codul deidentificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult CIF:15355109, Cont bancar (IBAN) a entităţii nonprofit/unităţii de cult IBAN: RO90RNCB0205044866600001 - BCR Ploieşti.Depuneti acest formular completat cu datele de mai sus la circa financiara de care depindeti.
2. Puteti face o donatie in lei:
Mănăstirea: Sfânta Treime, Parepa
Hramul: Sfânta Treime
Judetul: Prahova
Comuna: Colceag
Sat: Parepa-Ruşani
Maică Stareţă: Preacuv. Evghenia Dima
Ieromonah: Preacuv. Agaton Bălan
Tel. mobil: 0724-291.475
Tel. fix: 0244-447.086
CIF: 15355109
IBAN: RO90RNCB0205044866600001 - BCR Ploieşti
Intrucat in cazul redirectionarii a 2%, banii intra in cont fara a se specifica numele persoanei, sa trimiteti si un pomelnic cu numele persoanelor pe care doriti sa le pomenim in rugaciuni.
Va multumim anticipat.

Completati formularul 230, pe care il puteti descarca aici: http://doilasuta.ro/continut/documente/formular230.pdf

SCURT istoric


          

       ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR                                                                           
                    PROTOIERIA URLAŢI
           MĂNĂSTIREA SFÂNTA TREIME                                       
                                         
Sat  PAREPA , Com.COLCEAG,  Jud.PRAHOVA                          
                                                                                                               
Strada Mănăstirii , nr.216A, tel/fax 0244/447086
         
                                                 Scurt  Istoric  MĂNĂSTIREA PAREPA

Mănăstirea Sfânta Treime Parepa se înalță la marginea Bărăganului, acolo unde dealurile subcarpatice se pierd în Câmpia Română, o zonă în care de-a lungul istoriei poporului nostru a curs mult sânge pentru păstrarea ființei neamului.
În timp, în conștiința credincioșilor de aici a apărut ideea ridicării unei mănăstiri închinate atât eroilor din primul război mondial, cât și tuturor celor ce s-au jertfit pentru țară, a căror amintire se pierde în negura vremurilor , lucru dovedit şi păstrat în toponimele din memoria localnicilor, bunăoară Valea – Războiului localizată lângă vatra satului şi chiar numele satului Parepa – Ruşani se pare că ar veni de la expresia parapetul ruşilor.
 Istoria mai conseamnează în satul Parepa – Ruşani o bătălie în jurul anului 1639, între oştile lui Matei Basarab şi Vasile Lupu.
Lucrările de construcție au început în anul 1941, dar izbucnirea celui de-al II-lea război mondial a făcut ca zidul să se înalțe doar până la ferestre. Din nou împrejurimile au fost brăzdate de tranșee și țarinile sătenilor semănate cu osemintele celor căzuți în lupte.
În anul 1946 a reînceput zidirea bisericii, dar de data aceasta regimul comunist nou instaurat va opri orice lucrare.
După 1990 credincioșii din județul Prahova și din țară au contribuit prin donațiile lor la ridicarea bisericii pe care o putem vedea astăzi, construcție încheiată în vara anului 2001. În anul 2002 prin hotărârea permanenței Consiliului Eparhial a fost înființat Schitul Parepa, ca așezământ monahal cu obște de monahii, de sine stătător, iar un an mai târziu acesta a dobândit statutul de mănăstire, aparținând canonic și administrativ de Arhiepiscopia Bucureștilor, stareță fiind numită monahia Eupraxia Neacșu cu metania în Mănăstirea Ghighiu.
Ansamblul mănăstiresc este format acum din biserica mare cu hramul Sfânta Treime și Izvorul Tămăduirii, paraclisul Sfântul Nectarie , o clădire ce adăpostește chiliile , bucătăria şi trapeza nouă , arhondaricul și o gospodărie anexă. În biserica mare a fost montat şi sa pictat iconostasul la sfârșitul anului 2006.
Biserica mare a mănăstirii adăposteşte racla cu părticele din moaştele Sfinţilor Nectarie de Eghina , M.Mc.Gheorghe purtător de biruinţă , Sf.sfinţit mc.Haralambie , Sf.cuv.părinţi ucişi în mănăstirea Sf.Sava cel Sfinţit, Sf.prunci ucişi de Irod, etc..
Mănăstirea funcționează după principiile îndătinate ale vieții de obște, accentul punându-se pe săvârșirea și participarea zilnică la Sfânta Liturghie și cele șapte Laude. În prezent obștea numără nouă viețuitoare, stareță fiind monahia Evghenia Dima, iar preot duhovnic ieromonahul Agaton Bălan. Participarea la slujbe, lucrările de auto-gospodărire care să asigure bunul mers al așezământului, studiul și rugăciunea particulară sunt componentele care definesc viața monahală a viețuitorilor Mănăstirii Parepa.
The Holy Trinity Monastery of Parepa stands at the edge of the Bărăgan steppe, where the foothills of the Sub-Carpathians meet the Romanian Plain. Building work began as long ago as 1941, but the outbreak of the Second World War halted construction at the level of the windows. Work recommenced in 1946, but this time the communist regime put a stop to the building of the church. After 1990, Orthodox faithful from Prahova County and elsewhere in Romania made donations to enable construction of the church we see today, which was completed in the summer of 2001. In 2002, by decision of the Eparchy Council, Parepa Skete was established as a community of monks and gained the status of monastery a year later.
The monastic complex is now made up of the main church, dedicated to The Holy Trinity and The Fount of Healing; the St Nectarius chapel, which is soon to be consecrated, building work having neared completion; a provisory building to house the monastic cells and a farm.
Mănăstirea Parepa
Hram: „Sfânta Treime“ și“Izvorul Tamaduirii (biserica mare), Sfantul Nectarie (paraclisul)
Mănăstire de maici - Viață de obște
Stareta: monahia Evghenia Dima;
Preot slujitor-duhovnic Agaton Bălan
Tel./fax: (+40244) 44.70.86
E-mail: manastirea_parepa@yahoo.com
Adresa: sat Parepa-Rusani, com. Colceag, 107172, jud. Prahova
Acces: 1. din Ploiesti DN 1B spre E pana la Albesti-Paleologu, 23 km, apoi DN 1D spre SE -12 km; ramificatie spre NE, DJ 102N 3,5 km pana la Parepa Rusani; 2. din Urziceni (60 km NE de Bucuresti pe DN 2/E 85) pe DN 1D spre NV, 30 km, ramificatie NE, DJ 102N 3,5 km pana la Parepa Rusani.
Website: http://www.manastirea-sf-treime-parepa.blogspot.com/
               http://manastireaparepa.protoieriaurlati.ro/
Mănăstirea: Sfânta Treime, Parepa
Hramul: Sfânta Treime
Judetul: Prahova
Comuna: Colceag
Sat: Parepa-Ruşani
Maică Stareţă: Preacuv. Evghenia Dima
Ieromonah: Preacuv. Agaton Bălan
Tel. mobil: 0724-291.475
Tel. fix: 0244-447.086
CIF: 15355109
IBAN: RO90RNCB0205044866600001 - BCR PloieştiDonaţie
Menţionăm că Mănăstirea Parepa a fost înfiinţată prin ordin patriarhal la data de 3 martie 2003, cu dorinţa de a întemeia un Sfânt Aşezământ menit să dea viaţă monumentalei biserici a cărei construcţie a fost începută încă din anul 1941.În timp şi cu multă trudă s-a reuşit zidirea bisericii mari, a unui paraclis pentru slujbele din perioada de iarnă şi a unui arhondaric. De asemenea în ultimii ani, am realizat montarea şi pictarea iconostasului din biserică–adevărată bijuterie sculptată în lemn de stejar. Intenţionăm să pictăm în frescă biserica mare, să achităm cele 100 de străni aflate deja în lucru, necesare pentru mobilarea bisericii, să construim un corp de chilii adecvat pentru obştea maicilor şi preotul slujitor şi să finalizăm zidul împrejmuitor.Din pacate fondurile necesare pentru demararea şi realizarea acestor obiective de maximă urgenţă, sunt insuficiente şi orice sumă primită ne este de un real folos. Numărul nostru de cont este RO90RNCB0205044866600001 – BCR Ploieşti, cod fiscal 1535109, iar adresa: Mănăstirea „Sfânta Treime”, sat Parepa – Ruşani, com. Colceag, Jud. Prahova; telefon/fax nr.0244/447086 sau 0724291475. Nădăjduind că cererea noastră va primi un răspuns favorabil, rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă binecuvinteze, dăruindu-Vă sănătate, putere de muncă, realizări în activitatea pe care o desfăşuraţi şi împlinirea tuturor dorinţelor de bine.Ne-ar face o deosebită plăcere să vizitaţi mănăstirea noastră, oferindu-ne nouă bucuria de a Vă cunoaşte şi Dumneavoastră înşivă, liniştea unor clipe petrecute într-un loc binecuvântat de Dumnezeu.
Numarul nostru de cont este:
RO90RNCB0205044866600001 - BCR Ploieşti
Cod fiscal 15355109
Adresa:
Mănăstirea "Sfânta Treime"
Sat Parepa-Ruşani
Comuna Colceag
Judeţul Prahova
Telefon/Fax : 0244/447086 Mobil : 0724291475

Mănăstirea Parepa
Hram: „Sfânta Treime“ și“Izvorul Tamaduirii (biserica mare), Sfantul Nectarie (paraclisul)
Mănăstire de maici - Viață de obște
Stareta: monahia Evghenia Dima;
Preot slujitor-duhovnic Agaton Bălan
Tel./fax: (+40244) 44.70.86
E-mail: manastirea_parepa@yahoo.com
Adresa: sat Parepa-Rusani, com. Colceag, 107172, jud. Prahova
Acces: 1. din Ploiesti DN 1B spre E pana la Albesti-Paleologu, 23 km, apoi DN 1D spre SE -12 km; ramificatie spre NE, DJ 102N 3,5 km pana la Parepa Rusani; 2. din Urziceni (60 km NE de Bucuresti pe DN 2/E 85) pe DN 1D spre NV, 30 km, ramificatie NE, DJ 102N 3,5 km pana la Parepa Rusani.
Website: http://www.manastirea-sf-treime-parepa.blogspot.com/
http://manastireaparepa.protoieriaurlati.ro/
http://www.youtube.com/watch?v=ckHk2fHzcBY
http://www.youtube.com/watch?v=r3gxtwg0yGo
http://www.youtube.com/watch?v=YDFECb5U2lc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l5zLSFHKXs4
http://www.youtube.com/watch?v=WFb7BZhwZFM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=80ldHg7sR-w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XN-vQcQw1K0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=z29Z4coQ5Is&feature=related