iulie 09, 2008

† RĂTĂCIRILE VREMURILOR+EREZIILE SI RIDICAREA LUI ANTIHRIST

† RĂTĂCIRILE VREMURILOR-EREZIILE SI RIDICAREA LUI ANTIHRIST † MĂRTURIA ISTORICĂ A BISERICII ORTODOXE† Când tăranul îsi ară ogorul său si seamănă în el grâul cel bun, vede după o vreme începând să răsară semintele. Dar odată cu ele încep a se ivi, ici-colo pe ogor, si alte buruieni străine de felul celor semănate de el. Mai târziu, crescând grâul, odată cu el cresc si acele buruieni străine, si cu vremea încep a se arăta cine sunt: unele neghine, altele pălămizi, altele spini, si dacă nu va avea grijă să le plivească si să le smulgă la vreme, în vremea secerisului cu prea putin folos se va alege. Asa s-a întâmplat si se întâmplă si azi cu tarina Bisericii lui Hristos, adică întreaga suflare crestin-ortodoxă. Grâul cel bun adică cuvântul Evangheliei, încredintat tăranului adică păstorilor Bisericii Ortodoxe, este semănat peste toată lumea. Dar neghinele celui rău, semănate de oamenii diavolului noaptea, adică învătăturile mincinoase sau ereziile, neînlăturate la vreme, caută să se înmultească si să înlocuiască învătătura curată a lui Hristos. Cu cât trândăvia sau necunoasterea tăranului e mai mare, cu atât se pârguiesc nestingherite si neghinele cele rele si otrăvitoare, ce prin multimea lor mai apoi ajung să umbrească cuvântul si învătătura Bisericii Ortodoxe din care-si hrănesc sufletele crestinii ortodocsi. Asa de pildă, prima sământă a neghinei celei rele a fost Simon Magul, care în necredinta sa a voit cu arginti să cumpere de la Sfintii Apostoli darul Sfântului Duh, spre a face si el minuni si tămăduiri, patimă care dăinuie până astăzi si poartă numele de simonie. Tot în vremea aceea a apărut si buruiana iudeilor ce încrestinati fiind, cereau cu stăruintă a se respecta obiceiuri din legea mozaică de care tocmai se lepădaseră, întoarcere la iudaism ce o aflăm si astăzi în unele ritualuri ale sectelor protestante, create de oameni sub directa îndrumare a diavolului. Pe măsură ce buruienile blestematelor erezii au început a creste, a se îndesi si a înăbusi sământa cea bună si curată a Evangheliei lui Hristos, Biserica Ortodoxă a ridicat împotrivă pe Sfinti drept scut de apărare, care s-au adunat de-a lungul vremii în Sapte Soboare a Toată Lumea. La aceste Adunări ale Ortodoxiei, Sfintii Părinti au grăit cu biruintă împotriva ereticilor ce se numeau pe sine crestini dar nu mărturiseau ortodox învătătura de credintă, blestemându-i deopotrivă cu evreii si păgânii. Da, Biserica lui Iisus Hristos cea dreptmăritoare de la Răsărit are acesti sapte stâlpi nezdruncinati pe care s-a zidit duhovniceste, adică cele sapte Sinoade Ecumenice, a toata lumea. Cel dintâi a fost la anul 325 în Niceea Bitiniei în timpul Sfintilor împărati Constantin si Elena. Iar Sinodul al VII-lea Ecumenic din anul 787 s-a făcut pentru cinstirea sfintelor icoane unde 479 de Sfinti Părinti au dat anatemei pe toti ce au îndrăznit si vor mai cuteza a ridica hule împotriva sfintelor icoane. Dintre cei mai înversunati hulitori amintim aici pe rătăcitul preot ce nu recunostea dumnezeirea lui Hristos, numitul Arie, părintele de mai apoi a tot umanismul european, pe nevrednicul arhimandrit Eutihie pe ale cărui erezii împotriva firii Mântuitorului si astăzi se zidesc mincinoasele biserici ale coptilor, melchitilor, armenilor si persanilor. Ce să mai pomenim despre anatemizarea tuturor multimilor de împărati si ierarhi ai vremii care prin lepădări de învătătura ortodoxă au ajuns hulitori ai Maicii Domnului si sfintelor icoane? Spre înteleptirea tuturor celor ce vor urma întru adevăr Calea Ortodoxiei, Sfintii Părinti adunati la cele Sapte Soboare au întocmit legi bisericesti numite Sfinte Canoane pe care le-au pus drept cârmă a Bisericii, dreptare sfinte ce si astăzi îsi păstrează în Biserică aceeasi tărie si valabilitate, după cum Sfântul Fotie cel Mare grăieste: <<>> . Si peste toate Soborul VII întăreste:Să nu faceti nici inovatie, nici omitere în Predania pe care am păzit-o cu evlavie până acum. Deoarece toti câti s-au păstrat înlăuntrul Sfintei Biserici Ortodoxe, nu au primit nici adaosuri, nici omiteri. Si cu mare pedeapsă va fi condamnat cel ce va face fie adăugiri, fie omiteri.

Niciun comentariu: